spring loaded valves 4500 series

spring loaded valves 4500 series

(spring loaded valves 4500 series)شیر اطمینان سری 4500 جهت استفاده روی سرویس های بخار (درام و سوپر هیتر بویلرهای واتر تیوب ) طراحی و ساخت براساس کد ASME Section I 
spring loaded valves 4400 series

spring loaded valves 4400 series

(spring loaded valves 4400 series)شیرهای فنری سری 4400 بر اساس استاندارد API 520 و ASME Section VIII طراحی شده اند. محدوده سایز و فشار برای شیرهای اطمینان فنری سری 4400
spring loaded valve 4200 series

spring loaded valve 4200 series

(spring loaded valves 4200 series)شیرهای فنری سری 4200 بر اساس استاندارد API 520 و ASME Section VIII طراحی شده اند. محدوده سایز و فشار برای شیرهای اطمینان فنری سری 4200
compact valves 6900 series

compact valves 6900 series

کاربرد های شیر اطمینان compact valves 6900 series مورد استفاده روی سرویس های گاز و مایع و بخار بلودان قابل تنظیم طراحی بصورت full nozzle و metal seat سایز از
compact valves 6700 series

compact valves 6700 series

ویژگی و کاربرد شیرهای ایمنی compact valves 6700 series مورد استفاده روی سرویس های گاز و مایع و بخار بلودان قابل تنظیم برای سرویس های گاز 3%تا 10% و برای
compact valves series 6713

compact valves series 6713

ویژگی ها و کاربرد شیر اطمینان compact valves series 6713 مورد استفاده روی سرویس های گاز و مایع و بخار بلودان قابل تنظیم طراحی بصورت full nozzle و metal seat
compact valves 6913 series

compact valves 6913 series

کاربرد شیرهای اطمینان compact valves 6913 series مورد استفاده روی سرویس های گاز و مایع و بخار بلودان قابل تنظیم برای سرویس های گاز 5 تا 10% و برای سرویس