pilot operated valves 5400 series

(Pilot operated valves 5400 series(modulating action

شیرهای پایلوت دار سری 5400 بر اساس استاندارد API 520 و ASME Section VIII طراحی شده اند. محدوده سایز و فشار برای شیرهای پایلوت دار سری 5400 طبق استاندارد API 526 از سایز 1 2D   تا 8  10T و از کلاس 150# تا کلاس 2500# میباشد. همچنین، طراحی و ساخت برای فشارهای بالاتر برای اریفیس های بزرگ Q، R و T نیز مطابق با درخواست مشتری قابل انجام خواهد بود.

ویژگی ها و کاربردهای شیر اطمینان pilot operated valves 5400 series

 • جهت به حداقل رساندن هدررفت سیال مورد استفاده قرار میگیرد.
 • جهت استفاده در سرویس هایی که به اتمسفر تخلیه نمیشوند.
 • بازشدن متناسب با افزایش فشار جهت جلوگیری از افزایش بیشتر فشار سیستم و به حداقل رساندن تلفات سیال
 • مورد استفاده برای هردو سرویس مایع و گاز

تجهیزات جانبی مورد استفاده برای شیرهای اطمینان پایلوت دار سری 5400

 • تحریک دستی شیر اطمینان
 • تجهیز جهت تست و کالیبره ی شیر در حین بهره برداری(Field test connection )
 • تخلیه خروجی شیر پایلوت به خروجی شیر اصلی
 • استفاده از فیلتر در ورودی پایلوت
 • قابلیت طراحی و ساخت برای ارفیس های بزرگتر از ارفیس T
 • استفاده از test gag جهت انجام هیدروتست خط لوله یا تجهیز تحت فشار
 • توانایی گرفتن سنس فشاز از تجهیز به جای ورودی شیر پایلوت جهت حذف اختلاف فشار در وروی شیرهای پایلوت

 pilot operated valves 5400 series شیر اطمینان

همچنین برای مشاهده موارد مشابه اینجا کلیک کنید.