compact valves 6700 series

ویژگی و کاربرد شیرهای ایمنی compact valves 6700 series

  • مورد استفاده روی سرویس های گاز و مایع و بخار
  • بلودان قابل تنظیم برای سرویس های گاز 3%تا 10% و برای سرویس های مایع 10%تا 20%
  • طراحی بصورت full nozzle و metal seat
  • سایز از DN 15 تا DN 40 بصورت اتصال رزوه ای و فلنجی
  • گستره ی فشار تنظیم از 1 بار تا 200 بار

compact valves 6700 series شیر اطمینان

همچنین برای مشاهده موارد مشابه اینجا کلیک کنید.