compact valves 6900 series

کاربرد های شیر اطمینان compact valves 6900 series

  • مورد استفاده روی سرویس های گاز و مایع و بخار
  • بلودان قابل تنظیم
  • طراحی بصورت full nozzle و metal seat
  • سایز از DN 15 تا DN 40 بصورت اتصال رزوه ای و فلنجی
  • گستره ی فشار تنظیم از 1 بار تا 200 بار
  • قابل استفاده روی سرویس با فشار برگشتی تا 50% فشار تنظیم
  • قابل استفاده روی سرویس های خورنده و ترش

compact valves 6900series شیر اطمینان

همچنین برای مشاهده موارد مشابه اینجا کلیک کنید.