pilot operated valves 5100 series

Series 5100 Pop Action Type

شیرهای اطمینان پایلوت دار pop action (pilot operated valves 5100 series) مطابق استانداردهای ASME SEC VIII، API 520 و API 526 طراحی شده اند.طیف کامل سایزها از 1×2 تا 8×10 با تمام ارفیس های D – T برای کلاس های فشار از150×150 تا کلاس فشار 2500×600 موجود است.

در شرکت تدبیر فرایند ویرا فراتر از API 526 همچنین طراحی و ساخت برای اریفیس های بزرگتر از T در دو نوع پایلوت های POP ACTION و MODULATING ACTION موجود میباشد.

کاربرد ها و ویژگی های پایلوت POP ACTION (pilot operated valves 5100 series)

  • در سرویس هایی که تخلیه سریع سیال مدنظر میباشد.
  • این تایپ فقط در سرویس های گاز مورد استفاده قرار میگیرد.
  • میزان بلودان قابل تنظیم از 3 تا 7 درصد فشار تنظیم
  • میزان over pressure  1%
  • اب بندی تا 98% فشار تنظیم
  • طراحی به صورت soft seat و hard seat
  • طراحی بصورت semi nozzle و full nozzle

pilot operated valves 5100 series شیر اطمینان

همچنین برای موارد مشابه اینجا کلیک کنید.